Результати комплексного дослідження «Оцінка освітніх потреб для української енергетики»

22 квітня ВБО «Інститут місцевого розвитку» презентував результати комплексного дослідження «Оцінка освітніх потреб для української енергетики». Дане дослідження проводилося у рамках Проекту енергетичної безпеки за підтримки USAID (США). Щоб оцінити можливості закладів освіти задовольнити потреби роботодавців, було проведено ряд інтерв‘ю з викладачами та випускниками 14-ти закладів вищої освіти України.
Основні кількісні показники результатів дослідження стосовно якості підготовки фахівців, в тому числі і каф. ЕТС та ЕМ (ЦНТУ) наведено на рисунках.На підставі отриманих результатів дослідження були підготовлені рекомендації:
− органам державної влади та національним установам щодо створення підґрунтя для удосконалення освіти за енергетичними спеціальностями;
− щодо вдосконалення змісту освітніх програм та якості їх реалізації у закладах вищої освіти;
− щодо вдосконалення фахової передвищої енергетичної освіти;
− щодо посилення співпраці між закладами освіти та роботодавцями;
− щодо підвищення престижу енергетичних професій та гендерної інклюзії;
− щодо вдосконалення матеріально-технічного забезпечення закладів освіти.
Очікується, що частина запропонованих рекомендацій може бути реалізована за підтримки проектів міжнародної технічної допомоги (мова йде насамперед про підтримку в розробці прогнозу попиту і пропозиції робочої сили в енергетичному секторі на середньострокову перспективу, у розробці та реалізації державної цільової програми, підготовці й проведенні національної інформаційної кампанії, розробці регіональних програм партнерства між ЗВО та роботодавцями тощо).
© 2022 KNTU