Захисти кваліфікаційних робіт за ступенем вищої освіти «Магістр»!

З 13 по 17 грудня 2021 року на кафедрі електротехнічних систем та енергетичного менеджменту відбулися захисти кваліфікаційних робіт за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (освітньо-професійні програми «Електротехнічні системи електроспоживання» та «Енергетичний менеджмент»).
Цьогоріч екзаменаційну комісію очолив Валерій Колесніков – уповноважена особа з питань відповідності ПАТ «Черкасиобленерго».

До складу комісії входили: декан ФАЕ, професор Лариса Віхрова, завідувач кафедри ЕТС та ЕМ, професор Петро Плєшков, доценти цієї ж кафедри – Андрій Котиш, Василь Зінзура, Іван Савеленко та старший викладач Тетяна Величко. За результатами роботи екзаменаційної комісії ступінь магістра з електротехнічних систем електроспоживання присуджено 24-м здобувачам вищої освіти денної та заочної форм навчання.

Слід відмітити, що тематика досліджень кваліфікаційних робіт Андрія Тюкаєва та Максима Трофіменко була тісно пов’язана із отриманою ними освітою першого (бакалаврського) рівня. Роботи Владислава Яневича, Марини Бреус, Андрія Каліча, Андрія Тюкаєва та Максима Трофіменко рекомендовані до впровадження у навчальних закладах освіти та підприємствах.

В кваліфікаційних роботах розглядалися актуальні питання підвищення ефективності та надійності системи енергопостачання, енергоресурсозбереження, впровадження відновлювальних джерел енергії, методів прогнозування та діагностики. В роботах застосовувались сучасні методики комп'ютерного моделювання.
На всі запитання членів екзаменаційної комісії доповідачі давали обґрунтовані відповіді. Всі представлені до захисту кваліфікаційні роботи мають наукову та практичну цінність.

Колектив кафедри електротехнічних систем та енергетичного менеджменту щиро вітає студентів з успішним захистом кваліфікаційних робіт та бажає їм успіхів у подальшій трудовій діяльності!
© 2022 KNTU