Зінзура Василь Васильович

кандидат технічних наук, доцент

У 2008 закінчив Кіровоградський Національний технічний університет, з того ж року працює на кафедрі. В 2014 р. захистив кандидатську дисертацію. Автор 8 науковоих праць, співавтор 6 патентів на корисну модель, співавтор 7 методичних вказівок.

Дисципліни які викладає:
- Релейний захист і автоматика;
- Автоматизація контролю і управління якістю електроенергії;
- Електричні апарати;
- Світлотехнічні установки промислових підприємств.
© 2020 KNTU