Співак Оксана Володимирівна

завідувач лабораторіями кафедри електротехнічних систем та енергетичного менеджменту

У 2005 закінчила Кіровоградський Національний технічний університет, з того ж року працює на кафедрі. Співвавтор 4 наукових статей зі спеціальності.
© 2020 KNTU