Плєшков Петро Григорович

к.т.н., професор, завідувач кафедри електротехнічних систем та енергетичного менеджменту,
Заслужений працівник освіти України


Плєшков Петро Григорович у 1977 році закінчив з відзнакою Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування. З 1977 року працює в Кіровоградському інституті сільськогосподарського машинобудування інженером, асистентом, старшим викладачем, доцентом, професором. Завідувач кафедри «Електропостачання промислових підприємств» (1987-2003р.р.)., «Електротехнічні системи» (2003-2013р.р.). З 2013 року по теперішній час – завідувач кафедри «Електротехнічні системи та енергетичний менеджмент».

Як завідувач кафедри проводить велику роботу з підготовки фахівців за спеціальністю «Електротехнічні системи електроспоживання». У 2005 році, враховуючі потреби регіону у фахівцях, на кафедрі відкрита нова спеціальність «Енергетичний менеджмент», яка акредитована за IV рівнем.

Як професор і вчений, Плєшков П.Г. здійснює навчальний процес на високому науково-методичному рівні, приділяє велику увагу інтеграції навчання з розвитком науково-технічних досягнень в області електропостачання та електрозбереження, бере участь у розробці та впровадженні програми енергоефективності Кіровоградської області.

Автор понад 250 науково-методичних праць, серед яких 9 навчальних посібників: «Електропостачання промислових підприємств», «Електричне обладнання підстанцій систем електропостачання», «Основи електропостачання», «Основи ефективного використання електричної енергії в системах електроспоживання промислових підприємств» з Грифом МОН України, по яким навчаються студенти технічних університетів Києва, Дніпропетровська, Кременчука, Кривого Рогу, Кіровограду. Професор Плєшков П.Г, викладає дисципліни «Автоматизація контролю і управління якістю електропостачання», «Інформаційно-обчислювальні комплекси в електроенергетиці», «Енергетичний контроль та експериментальні методи дослідження електричних режимів» і є відомим фахівцем з цих напрямів.

Плєшков П.Г. керівник наукового напряму роботи кафедри «Розробка енергозберігаючих режимів та енергетичного контролю для промисловості». Протягом ряду років являється відповідальним виконавцем, науковим керівником госпдоговірної та бюджетної тематики кафедри. Наукові розробки впроваджені на промислових підприємствах України та Кіровоградської області. За результатами досліджень виконано 25 докладів на Республіканських та Міжнародних наукових конференціях.

За участю Плєшкова П.Г. при ПАТ «Кіровоградобленерго» створено філію кафедри, що дало змогу підвищити практичну підготовку фахівців та отримувати студентами робітничі професії.

Плєшков П.Г. є керівник спеціалізованої групи енергодосліджень та енергозбереження державних закладів МОН України в Кіровоградській області. З ініціативи Плєшкова П.Г. в університеті створений Центр з енергозбереження, енергоменеджменту та консалтингу і сертифікована лабораторія енергетичного аудиту. Центр виконує енергетичні об стеження промислових, сільськогосподарських та комунальних об‘єктів з метою оптимізації паливно-енергетичних ресурсів та координації заходів з підвищення рівня їх енергоефективності.

За майже 40-річну науково-педагогічну діяльність професор Плєшков П.Г. підготував декілька тисяч бакалаврів, спеціалістів та магістрів для потреб провідних підприємств Кіровоградської, Черкаської, Миколаївської, Одеської областей.

Нагороджений Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом», знаком Міністерства освіти України «Відмінник освіти України», Почесною грамотою Кіровоградської обласної державної адміністрації та обласної ради, знаком Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення», Почесною грамотою Національної академії наук України, Почесною грамотою Кіровоградської обласної ради. Основну науково-педагогічну діяльність Плєшков П.Г. поєднує з активною участю у громадському житті університету та міста, виконує обов‘язки голови Кіровоградського відділення Української асоціації інженерів-електриків, є членом робочої групи Кіровоградської обласної державної адміністрації з розробки програми енергоефективності та енергозбереження.

Основні навчальні курси, які викладає:
- Автоматизація контролю і управління якістю електроенергії.
- Інформаційно-обчислювальні комплекси в електроенергетиці.
- Енергетичний контроль контроль та експериментальні методи дослідження електричних режимів.


© 2020 KNTU