Петрова Катерина Григорівна


кандидат технічних наук, доцент

У 2010 році закінчила КНТУ та отримала кваліфікацію магістра з електротехнічних систем електроспоживання, в тому ж році вступила в аспірантуру за напрямком 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи», яку й закінчила в 2013 році. 27.01.2015 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.224.02 ІТТФ НАН України захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.14.01 «Енергетичні системи та комплекси».
Починаючи з 2012 року за сумісництвом працює інженером групи досліджень та енергозбереження, з 2013 і до сьогодні - працює на кафедрі електротехнічних систем та енергетичного менеджменту на посадах асистента, викладача, старшого викладача. Має понад 30-ть наукових праць, співавтор 2-х наукових посібників, в тому числі з грифом МОН України.

Дисципліни, які викладає:
- Інфраструктура ринку електричної енергії.
- Енергозберігаючі режими систем електропостачання.
- Телемеханіка та автоматизовані системи управління СЕП.
- Нормативно-правова база енерговикористання.
© 2020 KNTU