Клименко Василь Васильович

доктор технічних наук, професор

Закінчив у 1970 році Одеський технологічний інститут харчової та холодильної промисловості за спеціальністю « Холодильні та компресорні машини та установки». Навчався в аспірантурі Одеського технологічного інститута холодильної промисловості (ОТІХП) в (1970-1974 р.р.), докторантурі Одеської державної академії холоду (1995-1998р.р.). Захистив кандидатську дисертацію в 1977р. (ОТІХП), а докторську- в 2012р. (Інститут газу НАН України). Працював на посадах асистента, старшого викладача, доцента ОТІХП в 1974-1987р.р., доцента КІСХМ в 1987-1994р., професора, декана, проректора з наукової роботи Кіровоградського інституту регіонального управління і економіки в 1994-1995 р.р., 1998-2010 р.р., професора Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка в 2010-2012р.р. З 2012 року працює на посаді професора кафедри електротехнічних систем та енергетичного менеджменту. Здійснює керівництво дослідженнями за науковими напрямками «Природні і техногенні газогідрати та енергоефективні технології їх використання» та «Удосконалення технологій виробництва і використання біопаливних джерел енергії». Член редакційної колегії наукового журналу «Геологія. Гірництво. Нафтогазова справа. Енергетика». Автор більше 100 наукових праць, біля 50 а.с. та патентів України на винаходи.

Дисципліни, які викладає:
- Технічна термодинаміка та тепломасообмін;
- Теплотехнологічні процеси та установки;
- Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії.
© 2020 KNTU