Методичні рекомендації

1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "ТАСУСП"
П.Г. Плєшков, С.В. Серебренніков, В.В. Зінзура


2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Релейний захист та автоматика систем електропостачання”
П.Г. Плєшков, В.Ф. Мануйлов, А.П. Чижик.


3.Методичні вказівки до виконання курсового проекту
В.Ф. Мануйлов, А.П. Чижик.


4. Приклад розрахунку курсового проекту з предмету "Релейний захист і автоматика". Підстанція 35/10 кВ

5. Приклад розрахунку курсового проекту з предмету "Релейний захист і автоматика". Підстанція 110/10 кВ

6. "Електричні машини". Методичні вказівки, програма та контрольні завдання, завдання для самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання напрямку 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»
Н.Ю. Гарасьова, В.П. Солдатенко, О.А. Козловський


7. Приклад пояснювальної записки до курсового проекту з курсу "Електричні машини"

8. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "САПР систем електропстачання"
П.Г. Плєшков, А.П. Свірідов, В.В. Зінзура


9. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу "Інформаційно-керуючі комплекси та системи"
П.Г. Плєшков, І.В. Савеленко


10. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "АКУЯЕ"
П.Г. Плєшков, І.В. Савеленко, В.В. Зінзура, О.І. Сіріков


11. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу "Енергетичний контроль"
П.Г. Плєшков, О.І. Сіріков


12. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "ТОЕ"
В.П. Солдатенко


13. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Прилади облікута інформаційно керуючі системи» для студентів спеціальності 7.05070103 “Енергетичний менеджмент” всіх форм навчання.
© 2022 KNTU