Дисципліни, що викладаються на кафедрі


1. Введення до електротехніки
2. Електричні машини
4. Електричні апарати
5. Енергетичні установки
6. Електричні системи та мережі
7. Електрична частина станцій та підстанцій
8. Перехідні процеси в електроенергетиці
9. Основи енергозбереження
10. Експлуатація та монтаж електрообладнання
11. Електротехнологічні установки та пристрої
12. Математичні методи та моделі в задачах електроенергетики
13. Інформаційно-керуючі комплекси та системи
14. Основи електроприводу
15. Основи релейного захисту та автоматика енергосистем
16. Робітнича професія
17. Основи електропостачання
18 Типовий електропривід
19. Електропостачання промислових підприємств
20. Телемеханіка та АСУ систем електропостачання
21. Енергозберігаючі режими електропостачання
22. Автоматизація контролю і управління якістю електроенергії
23. Апарати керування і захисту
24. Монтаж силового обладнання
25. Електропостачання в АПК
26. Охорона праці в галузі та цивільний захист
27. Інфраструктура ринку електричної енергії
28. Енергетичний аудит
29. Технічна термодинаміка та тепломасообмін
30. Прилади обліку та інформаційні системи
31. Теплотехнічні процеси і установки
32. Управління проектами енерговикористання
33. Інформаційно-керуючі комплекси в електроенергетиці
34. Енергетичний контроль та автоматизація управління енерговикористанням
35. Методика викладання у вищій школі
36. Енергозбереження в енергетичних процесах та установках
37. Нормативно-правова база енерговикористання
38. Енергетичний менеджмент
39. Енергетичний моніторинг та оптимізація режимів енергозбереження
40. Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії
41. Джерела енергії
42. Основи охорони праці
43. Світлотехнічні установки промислових підприємств
44. Теоретичні основи електротехніки ч. І, ІІ, ІІІ
45. Теорія електричних та магнітних кіл
46. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка
47. Електротехніка та схемотехніка
48. Гідрогазодинаміка
49. Електротехніка у будівництві
50. Дисципліна спеціальності
51. САПР електропостачання
52. Інформаційно-керуючі комплекси та системи
53. Методи планування та організації експериментальних досліджень в електроенергетиці
54. Ефективне використання електроенергії в СЕПП
55. Надійність та діагностика електрообладнання
56. Сучасне електричне обладнання та засоби керування
© 2022 KNTU