Центр з енергоаудиту, енергоменеджменту та консалтингу

Центр енергозбереження, енергоменеджменту і консалтингу створено в 2014 році при Кіровоградському національному технічному університеті на базі кафедри «Електротехнічні системи та енергетичний менеджмент» і спеціалізованої групи з енергетичних досліджень.
Центр виконує енергетичні обстеження промислових, сільськогосподарських та комунальних об’єктів з метою оптимізації паливно-енергетичних ресурсів, зменшення витрат на енергоресурси та координації заходів з підвищення рівня енергоефективності в Центрально-українському регіоні.Працівники центру пройшли професійну підготовку в НТУУ «КПІ» і у 2014 р. отримали свідоцтво на право проведення ліцензованих енергетичних аудитів від Держком- енергоефективності.
Центр оснащений сучасною сертифікованою контрольно-вимірювальною апаратурою (тепловізори, газоаналізатори, витратоміри тощо), що дозволяє проводити комплексні енергетичні дослідження будь-яких підприємств.

Вимірювальні прилади центру для проведення енергетичних обстежень

Висококваліфіковані фахівці Центру з науковими ступенями кандидатів та докторів наук виконують енергоаудити для підприємств різних форм власності, проводять експертизу та енергоаудиторське супроводження інноваційних проектів з енергозбереження, що дозволяє гарантовано зекономити понад 30 % оплати паливно-енергетичних ресурсів.

Вартість проведення енергоаудиту не перевищить 5…10 % від отриманої Вами річної економії в оплаті ПЕР.
В результаті впровадження наших рекомендацій ви зможете:
- отримати значну економію коштів (строк окупності енергоудиту від 2 міс. до 2 років);
- здійснювати моніторинг реального стану ефективності енерговикористання;
- досягти європейського рівня організації енергетичного господарства.

За Вашим бажанням ми також:
- здійснимо пошук енергофективного обладнання;
- підберемо АСКОЕ та систему енергоменеджменту;
- забезпечимо навчання Вашого персоналу;
- розробимо “Енергетичний паспорт підприємства”

Результати енергоаудитів, проведених Центром, впроваджені у 4-х освітніх закладах Компаніївського району, Світловодському технікумі, КНТУ, ДОЛ м. Кіровоград та використані в обласній програмі енергозбереження.
© 2022 KNTU