Науково-дослідна робота

«Розробка енергозберігаючих режимів та енергетичного контролю для промисловості»
(державний реєстраційний номер 0103200610) – науковий керівник завідувач кафедрою:
к.т.н., проф. Плєшков П.Г.
По даним напрямам виконуються наступні роботи:

1. Госпрозрахункова робота за договором №35.113/21 «Розробка фіксатора коротких замкнень для електричної мережі 150 кВ». Замовник ПАТ «Кіровоградобленерго». Керівник к.т.н., доц. Плєшков П.Г.

2. Грант Кіровоградської обласної державної адміністрації на науково­-дослідну роботу «Оптимізація паливно-енергетичних балансів промислових та комунально-побутових об'єктів сільської місцевості з використанням альтернативних джерел енергії». Керівник к.т.н., доц. Плєшков П.Г.

3. Бюджетна тема. Державний реєстр №0113и003089 «Обґрунтування доцільності використання біопалива в мобільних енергосистемах із двигуном Стірлінга». 2013 р. Керівник д.т.н., проф. Клименко В.В.

4. Госпдоговірна тема №35.313 «Аналіз можливості застосування процесу гідратоутворення при видобутку, транспортуванні і використані вуглеводневих газів» 2013 р. Замовник ПАТ «Сумське машинобудівне об'єднання ім. Фрунзе». Керівник д.т.н., проф. Клименко В.В.

5. Держбюджетна тема 29Б110 «Розробка та дослідження комплексної електроенергетичної системи з використанням нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії для сільськогосподарського виробництва» (№0110U002140), 2010-2011 рр. Керівники: д.т.н., проф. Сабірзянов Т.Г., к.т.н., доц. Плєшков П.Г.

По даним напрямкам розроблені методи та програми проведення енергоаудитів, створення систем моніторингу енергоспоживання, прогнозування потреб в паливно-енергетичних ресурсах, підвищення енергоефективності для промислових підприємств та бюджетних установ, комунальних підприємств, розрахунків оптимізації роботи електричних мереж, контролю та управління якістю електричної енергії.

Розроблено індикатори забруднення ізоляторів, пристрій «Роса-2», пристрій для контролю однофазних замикань на землю УН-1, фіксатор коротких замикань «ФКЗ».

Кафедра бере активну участь у розробці та впровадженню обласної науково-технічної програми по енергозбереженню.

Результати наукових досліджень кафедри використовуються на промислових підприємствах. На ПАТ «Кіровоградобленерго» впроваджені пристрої для контролю однофазних замикань на землю «УН-1», фіксатор коротких замикань «ФКЗ».

По науково-дослідницької тематиці працюють 18 співробітників, в т.ч. 2 доктори технічних наук, 8 кандидатів технічних наук, 6 аспірантів.
© 2022 KNTU