Історія кафедри електротехнічних систем та енергетичного менеджменту

Кафедра, як структурний підрозділ Кіровоградського національного технічного університету, була заснована 1971 р., і спочатку діяла на громадських засадах на факультеті сільськогосподарського машинобудування. У 1975 р. кафедра «Електропостачання промислових підприємств та сільського господарства» офіційно затверджена Міністерством вищої та середньої спеціальної освіти УРСР. Першим завідувачем кафедри був к.т.н., доц. Казанцев Юрій Іванович (1974-1982 рр.). За цей час було сформовано викладацький колектив, створена лабораторно-технічна база спеціальності. У період 1982-1987 рр. кафедрою завідував к.т.н., доц. Свірідов Альберт Павлович – відомий фахівець з електричних мереж.

З 1987 р. кафедру очолює її випускник – к.т.н., професор Плєшков Петро Григорович. Велика увага за ці роки була приділена навчально-методичній роботі та розвитку матеріально-технічної бази кафедри. У тому ж році, спільним Наказом Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР і Міністерства енергетики та електрифікації УРСР відкрито філіал кафедри на Кіровоградському західному підприємстві електричних мереж ВЕО "Дніпроенерго", де працювали старші викладачі: Мануйлов В.Ф., Галицький В.С., Шестюк В.В. Колектив кафедри здійснював підготовку фахівців за спеціальностями: 0303 «Електропостачання промислових підприємств та сільського господарства», 10.04.01 «Електропостачання промислових підприємств» і 10.04.02 «Електропостачання підприємств агропромислового комплексу».


Плєшков Петро Григорович
к.т.н., професор, завідувач кафедри електротехнічних систем та енергетичного менеджменту,
Заслужений працівник освіти України

У 1988 р. кафедра пройшла акредитацію спеціальності 8.090603 «Електротехнічні системи електроспоживання» за ІІІ та ІV рівнями. Того ж року був створений навчальний полігон діючої підстанції КТПБ-35/10, де проводяться лабораторні заняття з курсів «Електрична частина станцій і підстанцій», «Релейний захист і автоматика», «Телемеханіка і АСУ систем електропостачання». Крім того, у навчальному процесі для проведення лабораторних і практичних занять використовуються лабораторії філій кафедри ПАТ «Кіровоградобленерго» та ПАТ «Гідросила».

Навчальний полігон кафедри - підстанція КТПБ-35/10

У 1994 р. на кафедрі відкрита аспірантура за спеціальністю 05.09.03 «Електричні комлпекси та системи, включаючи їх керування та регулювання», а в 1997 р. – магістратура за фахом 8.090603 «Електротехнічні системи електроспоживання».

Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України у 2000 р. на базі кафедри створена спеціалізована група енергодосліджень та енергозбереження державних закладів освіти.

У 2003 р. до складу кафедри «Електропостачання промислових підприємств» ввійшла кафедра «Електротехніки та мікроелектротехніки» і на базі двох кафедр була створена одна – «Електротехнічні системи».

Враховуючи особливу актуальність проблеми енергозбереження та управління і оптимізації енергоспоживання для України, 2005 р. на кафедрі було відкрито спеціальність «Енергетичний менеджмент», яку у 2013 р. акредитовано за IV рівнем. Студенти вивчають енергетичний менеджмент, аудит та маркетинг в енергетиці, опановують методи і засоби забезпечення паливно-енергетичних балансів, ефективного використання енергії.

Фахівці з енергоменеджменту мають поглиблені знання з нетрадиційних та поновлювальних джерел енергії, програмного забезпечення енергоменеджменту, маркетингу енергії та автоматизації контролю і управління енергоспоживанням.

Отримані знання та вміння дозволять на практиці впроваджувати реальні заходи та проекти з енергозбереження у всіх галузях господарства України.

Кафедрою «Електротехнічні системи та енергетичний менеджмент» протягом 35-ти років підготовлено понад 5 тис. фахівців для потреб провідних підприємств Кіровоградської, Черкаської, Миколаївської та Одеської областей: ПАТ «Кіровоградобленерго», ПАТ «Черкаси- обленерго», ПАТ «Червона Зірка», ПАТ «Гідросила», ПАТ «Одесаобленерго», ТДВ «М’ясокомбінат Ятрань», ВП «Кіро- воградтеплоцентраль», НВП ПАТ «Радій», тощо.

Випускники посідають керівні посади у компаніях паливно-енергетичного комплексу, підприємствах обленерго і електромереж, управліннях державного нагляду та інспекції, промислових підприємствах.

Сьогодні кафедра має назву «Електротехнічні системи та енергетичний менеджмент». Викладацький склад: 4 пpофесоpи, 8 доцентів, 3 стаpших викладача та 2 викладача.

© 2022 KNTU